Słoneczna Leśniczówka z Pozwoleniem na Użytkowanie

W dniu 7 października 2020 r. otrzymaliśmy z Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania inwestycji przy ul. Leśniczówka 13 i 13A. Rozpoczęliśmy również procedurę uzyskiwania dokumentów koniecznych do przepisania własności w umowach końcowych.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami w celu umówienia się na odbiór lokali mieszkalnych tel. 22 866 54 00.

Zespół Wawel Development